eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Cement nízkoalkalický

Cement nízkoalkalický  (Low Alkali cement)

Používá se v případě nebezpečí alkalicko-křemičité reakce. Tzn. jsou-li současně splněny tři níže uvedené podmínky.

1. Volná voda v betonu (vlhké či mokré prostředí)
2. Přítomnost amorfního SiO2 v kamenivu
3. Dostatečný obsah alkálií (cement, dotace z exteriéru - CHRL)

 

Odkazy:

Související pojmy