Hmotnost betonu

Objemová hmotnost betonu (density of concrete)

Hmotnost (objemová) betonu může nabývat hodnot od cca 400 kg/​m3 do cca 6000 kg/​m3. Výslednou hmotnost nejvíce ovlivňuje volba kameniva a popřípadě speciální zpěňující přísady.

Betony s objemovou hmotností menší než 1000 kg/​m3 plavou na vodě. Většinou se používají na nenosné konstrukce — spádové, vyrovnávací a izolační vrstvy. Mají lepší tepelně-izolační vlastnosti než běžný beton.

Nejběžnější objemová hmotnost betonu je mezi 2000 — 2500 kg/​m3.

Betony s vysokou objemovou hmotností se nejčastěji používají na stínící konstrukce v provozech s některým druhem záření (radiologická oddělení v nemocnicích, výzkumných ústavech apod.). Výroba těžkých betonů vyžaduje speciální postupy při výrobě, dopravě a zpracování. Speciálně musí být připraveno i bednění.ČSN EN 206 – 1 rozděluje betony podle objemové hmotnosti na:

Odkazy: