eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Křivka zrnitosti

křivka zrnitosti (grading curve, grain-size curve, granulation curve)

Křivka zrnitosti graficky vyjadřuje zastoupení jednotlivých frakcí ve vzorku kameniva. V ideálním vzorku kameniva jsou mezery mezi většími zrny zaplněny zrny menšími, pak ještě menšími atd. U běžných betonů jsou nejjemnějšími částicemi zrna cementu, u speciálních betonů mikroplnivo jako např. mikro a nanosilika.

 

 

Křivka zrnitosti

Obr. č. 1: Ukázka dvou vzorků kameniva rozdělených síty na jednotlivé frakce. U vzorku vpravo  je příliš mnoho jemných částic a některá zrna nepropadla vůbec.

 

 

Křivka zrnitosti

Obr. č. 2: Zelená oblast vymezuje křivky zrnitosti kameniva vhodné pro výrobu betonu.

 

Křivka zrnitosti

Obr. č. 3: Ukázka některých problematických křivek zrnitosti. Všechny příklady vedou k vyššímu obsahu cementu v betonu. Poslední se nazývá přerušená nebo přetržitá a je nevhodná pro čerpané betony. Rovněž se u betonu z tohoto kameniva nechá očekávat nižší odolnost vůči průniku tlakové vody.

 

Odkazy:

Související pojmy

Fotogalerie k pojmu

Fotogalerie k pojmu

Křivka zrnitostiKřivka zrnitostiKřivka zrnitosti