eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Pevnost betonu

Pevnost betonu (Strenght of concrete)

 

pevnosti betonu se dělí podle mnoha kritérií:

 

podle způsobu zkoušení:

 

podle tvaru zkušebního tělesa:

  • krychelná pevnost (v tlaku, příčném tahu)
  • válcová pevnost (v tlaku, příčném tahu)

 

podle stáří betonu (nejčastější případy):

  • 2-denní
  • 7-denní
  • 28-denní
  • 90-denní

 

podle porušení vzorku / konstrukce:

 

podle užití ve výpočtech:

  • charakteristická
  • návrhová

 

Odkazy:

 

Normy, předpisy, publikace:

Související pojmy