eBeton.cz - pojmy o betonu

Svaz Výrobců Betonu České Republiky.

Obsahuje podrobné informace o betonu, využití betonu a jeho historii.

Slouží jako průvodce betonem pro profesionální i laickou veřejnost.

Pomůže Vám vyhledat najbližší betonárnu v okoli.

Slovník pojmů

vše A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Účinný obsah vody

Účinný obsah vody (effective watter content)

Zjednodušeně se jedná o množství vody, která je k dispozici pro hydrataci cementu, tzn.:

  • bez vody, která se vsákne do pórovitého kameniva,
  • včetně vody obsažené na povrchu zrn kameniva (např. písek do kterého napršelo),
  • včetně vody obsažené v přísadách či příměsích,
  • včetně vody z přidávaného ledu (při chlazení čerstvého betonu),
  • včetně vody z propařování kameniva (při ohřívání složek čerstvého betonu v zimním období).

Normy, předpisy, publikace:

Související pojmy