Specifikace

Stupně vlivu prostředí

Bez nebezpečí koroze nebo narušení

Koroze vlivem karbonatace

Koroze vlivem chloridů

Koroze vlivem mechanického působení (obrus)

Chemické působení

Typ chemicky agresivního prostředí

Maximální velikost zrna kameniva

Obsah chloridů

Konzistence


Minimální pevnostní třída

Volitelné vlastnosti

Modul pružnosti

Maximální průsak

Stáří betonu

Tato pomůcka:

- umožní správně provést specifikaci betonu podle Beton ČSN EN 206+A1 a ČNS P 73 2404

- automaticky vypíše, či se dotáže na doplnění jiných požadavků Beton ČSN EN 206+A1 a ČNS P 73 2404 pro daný stupeň vlivu prostředí

Poznámka

správnou specifikaci betonu může provést pouze odborník při zvážení všech aspektů konkrétního případu.